Vrh :: visinski radovi

Nalazite se ovde: Naslovna » Visinski radovi
petak, 20 jan 2017

Rad na visini

Rad na visini rizična je aktivnost koju treba sprovoditi na siguran način. Primena zaštitnih sistema, uvežbanost učesnika, planiranje i nadzor radova od presudne su važnosti za sigurnost rada na visini.

Rad na visini svaka je radna situacija (ukljucujuci dolazak na i povratak s mesta rada, osim korišćenja trajnog stubišta) u kojoj, ukoliko nisu preduzete propisane mere (npr. zaštita od pada...), osoba može pasti s visine (npr. vece od 2 m) koja može prouzrokovati telesne povrede.

 

 

LIČNA ZAŠTITA OD PADA

Lična zaštita od pada je sprečavanje pada ili njegovo zaustavljanje primenom sistema lične zaštitne opreme tj. tehnika rada s opremom na sledeće nacine: sprečavanje pada, ograničavanje pristupa, radno pozicioniranje, zaustavljanje pada, spašavanje ili pristup / pozicioniranje užetom.

 

1. Ograničavanje pristupa

Ograničavanje pristupa je tehnika rada s opremom koja osobi sprečava pristup u područje rizika od pada.

2. Radno pozicioniranje

Radno pozicioniranje je tehnika rada s opremom koja osobu pridržava u nategu / vešanju na takav način da se pad spreči ili ograniči (F < 6 kN, L < 0,6 m). U nekim se situacijama primenjuje dvostruki sistem opreme - aktivni i rezervni. Odluka o (ne)primeni rezervnog sistema zavisi od raznih elemenata sigurnosti, a prvenstveno od stepena natega / vešanja kojim se osoba pridržava.

3. Pristup užetom

Pristup užetom je tehnika rada s opremom koja osobu drži u vešanju, pri čemu uže služi kao sredstvo pristupa. Tipičan sistem opreme sastoji se od dva nezavisno usidrena užeta, na koja je osoba navezana tj. povezana posredstvom sprava i pojasa (dvostruki sistem opreme - aktivni i rezervni). Radno uže osobu drži u vešanju i služi za pristup (penjanje, spuštanje) te radno pozicioniranje, a sigurnosno uže služi za zaustavljanje pada / preuzimanje težine osobe (tzv. ograniceni pad) u slucaju gubitka vešanja.

Ova tehnika razlikuje se od svih ostalih po tome što za penjanje i spuštanje služi uže, a ne struktura. To je svrstava u specijalističke aktivnosti koje mogu izvoditi samo odgovarajuce osposobljene osobe.

4. Zaustavljanje pada

Zaustavljanje pada je tehnika rada s opremom koja, u slucaju pada, zaustavlja osobu na takav nacin da se izbegne udarac o prepreku / podlogu, a udarna sila ograniči na manje od dopuštenih 6 kN.

Nakon pada osoba ostaje viseći na sistemu opreme. Nakon svakog zaustavljenog pada potrebno je izvršiti spašavanje.

5. Spašavanje

Spašavanje podrazumeva provođenje niza aktivnosti kojima je cilj prevesti spašavanu osobu do sigurne zone, u kojoj nije potrebno primeniti mere zaštite od pada. Najčešće se izvodi primenom odgovarajućih sistema lične zaštitne opreme tj. odgovarajućih tehnika rada s opremom koje spašavanu osobu drže u vešanju, na taj način sprečavajući pad, pri čemu uže / oprema služi za spuštanje.

U slučaju zaustavljenog pada, ovešenu / povređenu osobu potrebno je što pre pomeriti iz takve pozicije kako bi se izbegla trauma usled vešanja. Trauma usled vešenja (tzv. ortostatska intolerancija) podrazumeva sled telesnih reakcija na uspravan i nepomičan položaj koje vrlo brzo mogu dovesti do ozbiljnih posledica na zdravlje, trajnih oštećenja pa i smrti osobe koja se u tom položaju nalazi. Brzina razvoja simptoma i ozbiljnost posledica zahtevaju hitnu sanaciju stanja povređenog.

Odstupanja od sigurnog načina rada učesnika dovodi u ozbiljnu opasnost, a odgovorne osobe pred moralnu, profesionalnu i zakonsku odgovornost. Primenom zaštitnih sistema, uvežbanošću učesnika te planiranjem i nadzorom izvođenja radova, rizici u radu na visini značajno se smanjuju.

Preporuči nas

Facebook MySpace Twitter Digg Delicious Stumbleupon Google Bookmarks 

Foto galerije